Det här är en nyhet

NYHET 2014

Årsmötet avklarat.

Föreningsrådet höll årsmöte i Servcenters cafeteria den 28 april 2014.

10 st föreningar var representerade.

Ingemar Gottfridsson, Ysby Bygdegård, valdes som ordförande för mötet.

Efter sedvanlig genomgång av verksamhetsberättelse och räkenskaper för 2013 valdes följande personer till Styrelseuppdrag 2014.

Ordförande:Omval på Kenneth Pettersson Björbäcks Ryttarförening

Ledamot:Omval på 2 år Jeanette Eriksson Laholms Ryttarförening

Ledamot: Omval på 2 år Bo Åkesson Ysby BK

Revisorer: Martin Johansson Företagsrevisorn i Laholm 
Kommunens revisor Tommy Jacobsson

Revisior Suppletant: Åke Eriksson

Valberedningen: Omval på Lars Thäng Laholms FK & Rolf Åkesson Knäreds Bygdegårdsförening  

Efter årsmötet bjöds det på kaffe & smörgårdstårta

 

/ Joakim Gunnarsson